Home Kontakt Usluge Dokumenti Kreditne linije Saradnja Biznis inkubator Linkovi
 
Seminari
Biznis ideje
RegulativaEnergetska efikasnost


 

 

Energetska efikasnost u Crnoj Gori   


ENERGETIKA I ENERGETSKA EFIKASNOST


PROBLEMI

U energetici Evropske Unije (EU) zadnjih godina identifikovani su značajni problemi:

● Nedostatak sigurnog snabdijevanja i jeftine energije

● Porast uvozne zavisnosti zemalja EU (2004.g. – 1/2 sa procjenama do čak 2/3 do 2020.g., 84% gas i 93% tekuća goriva) – značajan rizik snabdijevanja

● Problem globalnog zagrijavanja usljed emisija gasova staklene bašte – GSB (doprinos energetike je oko 80% u ukupnim emisijama GSB u državama EU)

KAKO DALJE

Energetska politika EU temelji se na pet grupa strateških opredjeljenja:

1. Sigurnost snabdijevanja energijom,

2. Zajedničko tržište za električnu energiju i prirodni gas,

3.● Efikasna potrošnja i proizvodnja energije,

4.

Upotreba obnovljivih izvora energije i

5. Nuklearna energija.

CILJEVI

►Osigurati održivo, sigurno i konkurentno snabdijevanje energijom.

►EU traži „zajednički pristup“ u smislu definicija ciljeva energetske politike i strategije, rokova i mjera realizacije.

PREDLOZI

Evropska komisija (januar 2007.g.) predlaže ispunjenje sljedećih ciljeva u državama članicama EU do 2020.g.:

  1. nSmanjiti emisiju gasova staklene bašte za 20%  (sa obećanjem dodatnih 10% u slučaju saradnje sa ostalim razvijenim zemljama svijeta:  dok se u globalnim razgovorima diskutuje o mogućnosti smanjenja razvijenih zemalja od 30% do 2030. godine i 60-80% do 2050. godine.

  2. Povećati energetsku efikasnost i smanjiti potrošnju energije za 20%

  3. Povisiti udio obnovljivih izvora energije na 20% (2004 – 6.3%) i kao značajna mogućnost za stvaranje novih radnih mjesta, R&D itd.)

  4. Povisiti udio biodisel goriva na bar 10%

ZADACI

Posebno u slučaju energija iz javnih mreža (električna energija i gas):
 

n

n

n

Osigurati nediskriminatoran pristup na javne prenosne / distributivne mreže svim snabdjevačima i potrošačima energije po jednakim uslovima (“TPA”)

nRazdvojiti aktivnosti: odvojiti tržišne djelatnosti (proizvodnju i snabdijevanje energijom) od monopolskih djelatnosti (npr. prenos, distribucija)

nOsigurati kontrolu troškova i cijena energetskih usluga (tarifa) kod monopolskih subjekata preko “regulacije tržišta”, vršiti kontrolu i otkloniti negativne elemente na stvaranje zajedničkog tržišta (npr. subvencije)

nPostaviti jasna pravila igre (metodologije) za rad tržišta i rješavanje konfliktnih situacija (kod potrošača, zagušenja na interkonekcijama isl.)

nOsigurati minimalne tehničke standarde i pravila za rad sistemaINICIJATIVA EU I ODGOVOR KANDIDATA ZA EU

Poslije razvoja “internog” tržišta električne energije (kasnije prošireno i na gas) počevši u sredini 90-tih godina, EU u 2001.g. lansira projekat razvoja zajedničkog tržišta EE i gasa u JIE (“Atinski proces”).

Sljedeći koraci u razvoju reforme u energetici u JIE:

n►2 Memoranduma o razumijevanju (“izraz političke volje”)

n►Sporazum o Energetskoj zajednici ( EZ ) (EU i 9 partner država u JIE):

n


(Sporazum o EZ je (prvi) pravno-obavezujući dokument Crne Gore prema Evropskoj Uniji)

 

SPORAZUM O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI ( EZ )

Crna Gora prihvata kratko-,srednje- i dugoročne zadatke i rokove za ispunjenje obaveza iz Sporazuma.

Ključni zadaci su:

nA.Implementacija Acquis Communautaire* za                     ( * evropskog zakonodavstva )

  • Energiju,

  • Životnu sredinu,

  • Konkurenciju i

  • Obnovljive izvore energije,

nB.Usvajanje razvojnih planova za primjenu „opšteprimjenjivih standarda Evropske zajednice“ u sektorima električne energije i gasa, i

nC.Usvajanje izjave o “sigurnosti snabdijevanja”, u kojoj je objašnjena raznovrsnost snabdijevanja, tehnološka sigurnost, geografsko porijeklo uvezenog goriva i drugi elementi.

 


                     

CRNA GORA I ENERGETSKA EFIKASNOST
 

Projekti energetske efikasnosti doprinose ostvarivanju ciljeva,koji su u skladu sa EU Direktivom 2006/32/EZ,a tiču se efikasnosti korišćenja energije i energetskih usluga.

O projektu "Godina energetske efikasnosti"

Vlada Crne Gore je na sjednici od 29. maja 2008. godine (zaključkom br. 03-6014 od 5 juna 2008. godine) usvojila Predlog akcionog plana za realizaciju Strategije energetske efikasnosti za period 2008 - 2012. godine, koji je pripremilo Ministarstvo za ekonomski razvoj.

Strategijom energetske efikasnosti, kao i Akcionim planom predviđena je izrada godišnjih radnih planova za implementaciju Strategije, a kojim se bliže razrađuje realizacija planiranih aktivnosti i definiše način njihovog finansiranja.

S tim u vezi, Odsjek za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije Ministarstva za ekonomski razvoj Crne Gore  pripremio je koncept Projekta "Godina energetske efikasnosti", koji je trajao od oktobra 2008. do septembra 2009. godine i koji je predstavljao inicijalni i sveobuhvatni projekat, a u okviru kojeg je Crna Gora posvetila posebnu pažnju razvoju energetske efikasnosti.

Projekat "Godina energetske efikasnosti" se sastoji od 17 konkretnih programa koji su sastavni dio Akcionog plana, a čija je realizacija predstavljala jedan od prioritetnih (strateških) ciljeva Vlade Crne Gore u oblasti energetike.
 

1.       Uspostavljanje osnovnog legislativnog i regulatornog okvira za energetsku efikasnost

2.       Institucionalno-organizaciono jačanje u sektoru energetske efikasnosti

3.       Javna edukativno informativna kampanja za građane

4.       Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama

5.       Uspostavljanje infrastrukture za informisanje građana o energetskoj efikasnosti

6.   Uklanjanje barijera i razvoj mehanizama za finansiranje projekata na polju energetske efikasnosti

7.       Međunarodna konferencija o energetskoj efikasnosti

8.       Demonstracioni i trening centar za energetsku efikasnost

9.       Obuka i edukacija na polju energetske efikasnosti

10.    Stimulisanje energetske efikasnosti kod male privrede

11.    Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti energetske efikasnosti

12.    Energetska efikasnost u proizvodnji i snabdijevanju

13.    Unapređenje energetske efikasnosti kod velikih industrijskih potrošača

14.    Obnovljivi izvori energije

15.    Promovisanje pasivne gradnje i niskoenergetskih zgrada

16.    Promovisanje energetske efikasnosti u lokalnoj samoupravi

17.    Promovisanje energetske efikasnosti u sektoru turizma


 


ENERGY BUS

Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore i GTZ predstavljaju Energy Bus-Mobilnu temografsku laboratoriju za energetski pregled zgrada

Energy Bus je opremljen instrumentima za termografska mjerenja,koja će poslužiti ekspertskim analizama i energetskim ocjenama zgrada i objekata.


 

           

 


 

Korisni linkovi:

www.energetska-efikasnost.me

www.greenhome.me

 


REGULATIVA  

  Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2025.godine

  Akcioni plan 2008- 2012.god.

  Strategija EE Crne Gore (finalni izvještaj)

  Energetska politika Crne Gore

  Upravni okvir za zaštitu životne sredine

  Program za razvoj energetske baze podataka u Crnoj Gori

 


 MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ CRNE GORE

Sektor za energetiku,rudarstvo i geologiju

Odsjek za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije

Jedinica za energetsku efikasnost


JEDINICA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST


Kontakt:

Adresa: Rimski Trg 46, 20000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +38220/482-446
Tel/fax:   +38220/234-081
Web: http://www.energetska-efikasnost.me/
Е-mail: info@ee-me.org

Besplatna info linija:

Info-linija za pružanje informacija i savjeta građanima o mjerama za povećanje efikasnosti korišćenja energije u domaćinstvima. Sprovođenje mjera energetske efikasnosti omogućava ostvarivanje znatnih energetskih ušteda, smanjenje troškova života, a u isto vrijeme i povećanje životnog komfora.


PROMOCIJA

Energetska efikasnost u crnoj Gori (Video klip 1)

Energetska efikasnost u Crnoj Gori (Video klip 2)

 


KALKULATOR ZA ŠTEDNE SIJALICE   

 


       
       
 

 


| Home | Kontakt| Usluge | Dokumenti | Kreditne linije | Saradnja | Galerija | Linkovi |


Copyright © Duško N. Šćekić,2014